Skilmálar

Almennt

Seljandi er Formal stúdentshúfur ehf., kt. 510308-1310, Sundaborg 5, 104 Reykjavík. Kaupandi er sá aðili sem er skráður kaupandi á reikning. Kaupandi verður að vera orðinn fjárráða til þess að eiga viðskipti á vefsvæði Formal.is.

Eftirfarandi skilmálar gilda um viðskipti seljanda og kaupanda svo og um notkun á vefversluninni, formal.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur seljanda annars vegar og kaupanda hinsvegar. Þegar sérstökum ákvæðum þessa skilmála sleppir gilda um viðskiptin lög um neytendakaup nr. 48/2003 og eftir atvikum lög um húsgöngu og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og lög um þjónustukaup nr. 42/2000.

Allar upplýsingar á vefnum eru með fyrirvara um prentvillur, verðbreytingar og birgðastöðu.

1. Skilafrestur og endurgreiðslu­réttur

Hafi kaupandi keypt vöruna í gegnum formal.is hefur kaupandi 10 daga til að hætta við kaup á vöru að því tilskildu að hann hafi ekki notað vöruna, henni sé skilað í góðu lagi og í óuppteknum upprunalegum umbúðum. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er afhent skráðum móttakanda. Kvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt og eftir að seljandi hefur móttekið vöru aftur. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. Upphæð endurgreiðslu skal vera það verð sem kemur fram á pöntunarstaðfes­tingu.

2. Pöntun

Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun á vefsvæði formal.is telst hún bindandi milli aðila. Seljandi sendir kaupanda pöntunarstaðfes­tingu um leið og pöntun er skráð að því gefnu að kaupandi hafi réttilega gefið upp netfang sitt. Kaupandi er hvattur til að kanna sérstaklega hvort pöntunarstaðfesting er berst honum frá seljanda er í samræmi við pöntun hans.

Þegar kaupandi velur að sækja vöru í verslun er afhendingartími auglýstur sérstaklega.

3. Upplýsingar um vöru

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, birtingar- og innsláttarvillur í texta og/eða myndum á vefsvæði sínu.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að aflýsa í heild eða að hluta til pöntun kaupanda ef varan er uppseld.

4. Verð

Seljandi áskilur sér rétt til að breyta verði á vöru án fyrirvara en verð eru almennt breytileg vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. Það verð gildir er fram kemur á pöntunarstaðfes­tingu kaupanda hverju sinni.

Heildarkostnaður við kaup á vöru er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Hann inniheldur allan kostnað við pöntun s.s. þjónustu, sendingargjald o.s.frv.

5. Greiðsla

Kaupandi getur innt af hendi greiðslu með greiðslukorti eða  bankamillifærslu. Ef greitt er með greiðslukorti er upphæðin skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager. Ef greiðsla berst ekki, áskilur seljandi sér rétt til að fella niður pöntunina án frekari tilkynninga. Ef greitt er með bankamillifærslu eru vörur fráteknar á lager þar til greiðsla berst. Vörur eru fráteknar í 3 daga, með tilliti til stórhátíðardaga. Ef millifærsla berst ekki innan þess tíma er pöntun felld niður án frekari tilkynninga.

6. Afhending á vöru

Seljandi leitast við að afhenda vöru um fjórum vikum fyrir útskrift. Tekið er fram á pöntunarstaðfes­tingu hvenær kaupandi má búast við afhendingu miðað við valda sendingarleið. Seljandi afhendir aðeins vörur innanlands.

Ef afhendingu vöru seinkar mun seljandi tilkynna það kaupanda ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar.

7. Móttaka vöru

Kaupandi skal við móttöku vöru athuga án tafar og innan eðlilegra tímamarka hvort varan sé ógölluð, í samræmi við pöntunarstaðfes­tingu og vörulýsingu. Þá skal kaupandi kanna hvort um sé að ræða skemmdir á vörunni tilkomnar vegna flutnings.

Eðlilegur athugunartími viðskiptarvinar telst vera innan 10 daga.

8. Galli

Ef vara er gölluð eða eitthvað vantar í vöruna er seljanda skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Það fer eftir atvikum hvaða leið er valin hverju sinni.

Tilkynning á galla verður að berast munnlega eða skriflega.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð, þó innan eðlilegra tímamarka.

9. Ábyrgð

Ábyrgðir seljanda eru í samræmi við það sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð á galla á vöru er 2 ár frá því að kaupandi fékk vöru afhenta. Ef hinsvegar um er að ræða sölu á vöru til fyrirtækis er ábyrgð á galla 1 ár.

Ábyrgð er ekki staðfest nema pöntunarstaðfes­tingu og kvittun fyrir kaupum sé framvísað.

Ábyrgð nær ekki til eðlilegs slits eða notkunar á vöru. Þá fellur ábyrgð úr gildi ef átt hefur verið við vöru á verkstæði án samþykkis seljanda. Ábyrgð fellur jafnframt niður ef rekja má bilun til illrar eða rangrar meðferðar á vöru.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála, innan eðilegra tímamarka.

Seljandi ber enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni frá því að hún er send frá seljanda til kaupanda er tjónið á ábyrgð kaupanda.

10. Persónuup­plýsingar

Formal meðhöndlar persónuupplýsingar um kaupanda vegna notkunar á vefsvæði Formal.is í samræmi við gildandi lög og reglur um meðferð persónulegra upplýsinga á hverjum tíma.

Kaupandi skuldbindur sig til að gefa réttar upplýsingar við kaupin, svo sem heimilisfang og netfang.

Formal áskilur sér því rétt til að senda viðskiptavini markpóst með tölvupósti. Viðskiptavinur getur þó frábeðið sér þessa þjónustu.

11. Eignarréttur

Vara er eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.

12. Höfundarréttur og vörumerki.

Allt efni á vefsvæði Formal.is er eign Formal.is eða eign birgja sem auglýsa og selja vörur sínar á vefsvæði Formal.is.

Formal.is er skráð vörumerki og má ekki nota í tengslum við neina vöru eða þjónustu án skriflegs leyfis.

13. Lögsaga og varnarþing

Komi til málshöfðunar milli kaupanda og seljanda um túlkun skilmála þessa, gildi þeirra og efndir skal reka það fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

14. Almennt

Formal áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga, og breyta verðum eða hætta að bjóða uppá vöru eða þjónustu fyrirvaralaust. Verði seljandi fyrir óviðráanlegu ytri atviki (force majeure) svo sem eldgosi, jarðskjálfta, verkfalli eða þess um líkt, er seljanda heimilt að fresta efndum sínum eða falla frá kaupunum.

Formal áskilur sér rétt til að afgreiða ekki pantanir sem greiddar að hluta eða öllu leiti með inneignarkóða telji Formal að kaupandi sé að fara á svig við eðlilega notkun á þeim inneignarkóðum sem Formal hefur gefið út.